Tento projekt je implementovaný prostredníctvom programu CENTRAL EUROPE a spolufinancovaný ERDF.
Slovenský Informačný Bod

Centrum Excelentnosti pre Environmentálne Degradovatežné Polyméry

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Prospekt Plastice