Tento projekt je implementovaný prostredníctvom programu CENTRAL EUROPE a spolufinancovaný ERDF.
Slovenský Informačný Bod

Centrum Excelentnosti pre Environmentálne Degradovateľné Polyméry

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Kontaktná osoba z STU

Dr.h.c. Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
Oddelenie Plastov a Kaučuku,
Ústav Polymérnych Materiálov,
Fakulta Chemickej a Potravinárskej Technológie,
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave,
Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovenská Republika

e-mail: dusan.bakos@stuba.sk
Telefón: +421 2 59 325 319
Fax: +421 2 52 493 198

Koordinátor projektu

Dr. Andrej Kržan
Národný Chemický Inštitút
Hajdrihova 19, Ljubljana, Slovinsko

e-mail: andrej.krzan@ki.si
Telefón: +386 08 205 4501

Manažér projektu

p. Nataša Juvančič
Národný Chemický Inštitút
Hajdrihova 19, Ljubljana, Slovinsko

e-mail: natasa.juvancic@ki.si
Telefón: +386 08 2054 500