Vitajte na stránke Slovenského Informačného Bodu

Táto stránka sa záoberá problematikami:

- výskumu
- vývoja
- propagácie
- výroby
- aplikácií

  biodegradovateľných polymérnych materiálov pripravených z obnoviteľných zdrojov. Tieto sú dôležité z
  hľadiska trvalo udržateľného rozvoja ľudskej spoločnosti s ohľadom na jej neustále rozširovanie sa a
  snahu o zníženie jej negatívneho vplyvu na životné prostredie na Zemi.

Na základe týchto požiadaviek vzniklo pri Fakulte Chemickej a Potravinárskej Technológie, Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných  polymérnych materiálov -
CEPOMA


Jeho úlohou je napĺňať tri hlavné ciele:


• Pomáhať pri transformácii výsledkov základného výskumu do technologických aplikácií

• Realizovať a posilňovať vzdelávanie v oblasti polymérov z obnoviteľných zdrojov

• Podporovať SME (small and medium enterprises) vo výrobe biodegradovateľných materiálov pre rôzne
  oblasti (napr. obalové materiály, pôdohospodárstvo a pod.)
Tento projekt je implementovaný prostredníctvom programu CENTRAL EUROPE a spolufinancovaný ERDF.
Slovenský Informačný Bod

Centrum Excelentnosti pre Environmentálne Degradovateľné Polyméry

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave